U.S.S. Højesteret træffer afgørelse i Danny Masterson, Scientology-retssag

Højesteret sagde, at den ikke vil gribe ind i Scientology Kirkens sag, der involverer Danny Masterson.